ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ